Instrukcje, Znaki BHP

NAKLEJKA

Naklejka samoprzylepna „Uwaga mokra podłoga” na stojak SIGN-SLFL.
- naklejka w rozmiarze 9x18
- wykonany z foli samoprzylepnej

NALEPKI PRZESYŁKOWE

Nalepki przesyłkowe „Góra ładunku”.
- format znaku Q2 w rozmiarze 75x105
- wykonany z foli samoprzylepnej

PRZYLEPCE DWUSTRONNE

Przylepiec dwustronny (samoprzylepny):
- przylepiec w rozmiarze 24x15
- w pakiecie 108 sztuk, co wystarcza do przyklejenia około 27 znaków
- stosowane m. in. do montażu znaków PCV oraz innych lekkich przedmiotów wymagających przyklejenia

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Ciągnąć Pull”.
- format znaku G w rozmiarze 50x150
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ochronny ppoż.„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z PCW, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0106/2008
- zgodny z normą PN-97/N-01256/11

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Tablica budowlana „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonana z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Tu wolno palić”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Kierunek drogi ewakuacyjnej”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z PCW, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ochrony ppoż. „Ostrożnie z ogniem”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonany z PCW

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak elektryczny „Zasilanie dwustronne”.
- format znaku Q2 w rozmiarze 74x105
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Biuro”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych „Uwaga! Substancje łatwopalne”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z foli samoprzylepnej
- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. Nr 61, poz.552)

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ochrony ppoż. „Drzwi przeciwpożarowe ZAMYKAĆ!”.
- format znaku F1 w rozmiarze 150x205
- wykonany z PCW, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak elektryczny „Nie załączać pracują ludzie”.
- format znaku Q2 w rozmiarze 74x105
- wykonany z płyty PCV
- zgodny z normą PN-88/E-08496

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Szatnia”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Oznaczenia substancji chemicznych - kategoria niebezpieczne „Substancja żrąca”.
- format znaku C1 w rozmiarze 200x300
- wykonany z płyty PCV
- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1173)

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Drzwi ewakuacyjne prawe”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z płyty foto samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak BHP „Uwaga! Urządzenie do transportu poziomego”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z foli samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- zgodny z normą PN-93/N-01256/16

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja BHP „BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego”.
- znak w rozmiarze 330x460
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcie „Materiał skłonny do wybuchu podklasy 1.6”.
- format znaku Z w rozmiarze 300x300
- wykonany z foli samoprzylepnej
- zgodny z ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 28 listopada 2002r. Nr 199, poz. 1671)

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacji w lewo”.
- format znaku A w rozmiarze 150x300
- wykonany z foli samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny
- posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 0104/2008
- zgodny z normą PN-92/N-01256/02

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak BHP „Uwaga! Niebezpieczeństwo obcięcia palców”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja BHP „PPOŻ. dla budynków i pomieszczeń adm.-biurowych”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonana z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak uzupełniający - gaz „Uwaga gaz nie palić”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Droga ewakuacyjna”.
- format znaku A w rozmiarze 150x300
- wykonany z PCW, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak BHP „Gorąca powierzchnia”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak na drogach wewnętrznych „Stop”.
- znak w rozmiarze 330x330
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Ciągnąć aby otworzyć”.
- format znaku F1 w rozmiarze 150x205
- wykonany z foli samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Tablice budowlane „Uwaga! Roboty ziemne”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Wejście”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Pchać Push”.
- w rozmiarze 50x150
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ochrony ppoż. „Gaśnica”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z płyty foto samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Tablica budowlana „Uwaga! Strefa pracy żurawia”.
- format znaku L w rozmiarze 250x350
- wykonana z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Palarnia”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z płyty PCV

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ostrzegawczy dla materiałów niebezpiecznych „Uwaga! Niebezpieczeństwo”.
- format znaku P w rozmiarze 220x300
- wykonany z foli samoprzylepnej
- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. Nr 61, poz.552)

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ewakuacyjny „Kierunek drogi ewakuacyjnej”.
- format znaku F w rozmiarze 150x150
- wykonany z foli samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak ochrony ppoż. „Suchy pion”.
- format znaku F1 w rozmiarze 150x205
- wykonany z foli samoprzylepnej, nadruk fotoluminescencyjny

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak elektryczny „Uwaga urządzenie elektryczne”.
- format znaku Q2 w rozmiarze 74x105
- wykonany z foli samoprzylepnej

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Znak „Stołówka”.
- format znaku T w rozmiarze 90x240
- wykonany z płyty PCV