PREV
NEXT

PPHU ANEX jest od 1990 roku producent odzieży roboczej i ochronnej.

PPHU ANEX w ramach swojej działalności świadczy usługi prania oraz wymiany odzieży ochronnej.

PPHU ANEX oferuje kompleksową obsługę, dzierżawę i serwis automatów vendingowych samo wydających art BHP oraz narzędzia.

PPHU ANEX oferuje kompleksową obsługę, dzierżawę i serwis automatów vendingowych samo wydających art BHP oraz narzędzia.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ANEX" Krzysztof Wrona realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wprowadzenie nowego kanału sprzedaży w formie platformy B2B poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT.

CELE PROJEKTU: Celem nadrzędnym projektu jest rozwój współpracy z Partnerami biznesowymi w formie elektronicznej poprzez zastosowanie innowacyjnej, dedykowanej na indywidualne potrzeby platformy webowej, wraz z aplikacjami magazynowo
- spedycyjnymi i uzyskanie korzyści, które bezpośrednio i pozytywnie oddziaływać będą na zadowolenie klientów. Wśród celów związanych z implementacją niniejszego projektu typu B2E, B2B, należy wskazać:
- automatyzację i funkcjonalność systemu, co pozwoli na aktywne i bardziej efektywne pozyskiwanie nowych zamówień,
- zwiększenie lojalności naszych kontrahentów, dzięki bardziej przyjaznej i kompleksowej formie dokonywania zakupów,
- usprawnienie działalności naszej firmy, poprzez udrożnienie procesów i odciążenie pracowników poszczególnych działów,
- poprawienie logistyki, uproszczenie procesów magazynowych, przyspieszenie procesu wystawiania listów przewozowych, co zdecydowanie skróci czas realizacji zamówień i zwiększy zadowolenie odbiorców. - redukcję ilości błędów poprzez identyfikację kodami kreskowymi, automatyczne sczytywanie danych z systemu
- eliminację papierowego obiegu dokumentów - eliminację problemów komunikacyjnych pomiędzy komórkami firmy
- wzbogacenie funkcjonalności wykorzystywanego dotychczas systemu
- uzyskanie pełnej historii i kontroli rejestrowanych zamówień oraz dokumentów magazynowych - kontrolę bieżących stanów magazynowych i terminów dostaw.

PLANOWANE EFEKTY: Niniejszy projekt, polegający na wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, stanowi strategiczne przedsięwzięcie dla firmy. Dotyczy licznych wewnętrznych aspektów działalności, a także oddziałuje na jej sferę zewnętrzną. Projekt związany jest bowiem z zasadniczą zmianą sposobów realizacji procesów sprzedaży, a dzięki ich usprawnieniu i unowocześnieniu, pozwoli na zwiększenie ilości sprzedawanego asortymentu. Jest również przyczynkiem zmian marketingowych oraz organizacyjnych, stanowiąc także impuls do zwiększenia zatrudnienia w firmie. Inwestycja pozwoli także na zacieśnienie współpracy ze znaczącymi kontrahentami oraz na rozszerzenie rynków zbytu, także w drodze ekspansji zagranicznej. Stanowić będzie źródło innowacyjności, efektywności i rozwoju, tak ważnych w działalności każdego podmiotu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 237 462,57

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 88 371,55

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP